שעות תמיכת מחשוב

קטגוריה:

מידע נוסף

שעות תמיכה

5 שעות תמיכה, 1250
10 שעות תמיכה, 2000